Hverdagen

kys og kram

vi er bevidste om at dit børnehavebarn har brug for omsorg ,en hånd, en favn eller et kram ;når savnet melder sig, eller bedstevennen ikke vil lege. Barnet skal  have tillid til, at de voksne kan trøste, guide og hjælpe.

kost

Vi følger Helsingør kommunes kostpolitik og  henstiller til at dit barn medbringer en madpakke uden søde sager. Om formiddagen tilbydes børnene knækbrød eller skorper med smør. Vi drikker vand til maden.  Hver barn har egen frugtpose med ,som spises ved 14tiden, stuevis.

 

søvn

Dit 3 årige barn kan ved overgangen til børnehave, stadig have brug for et hvil eller en lur. Efter aftale med jer, puttes de børn der har behovet. Børnene sover på madrasser på stuen. Måske falder dit barn ikke i søvn, men får en pause, og tid til at fordøje dagens indtryk.

relationer

Relationer er fundamentet for trivsel og venskaber. At blive set , hørt, samt at hører til, og indgå i et fællesskab; både med børn og voksne. Børnehavebarnet næres og gror af nære relationer og venskaber. De voksne har stadig en stor betydning, men de andre børn, vennerne får en endnu større betydning. Vi arbejder bevidst med at der er plads til alle, at alle har en betydning. Vi indgår i fællesskabet med forskellige forudsætninger, dette har de voksne øje for. Vi arbejder med "fri for mobberi" , "Tigertræning", "Den gode stol" - som alle er med til ,at barnet får gode omsorgsfulde omgangsformer med hinanden. De voksne er rollemodeller, og er garant for den gode omfangstone. Vi tænker løsningsfokuseret, og ser muligheder frem for begrænsninger. Vi italesætter den ønskværdige handling, fremfor at irettesætte.

dagens rytme

Børnehaven åbnes 6.30; hvor der tilbydes morgenmad. Fra kl. 8 er der en voksen på hver stue, samt i salen. kl. 10.45 holdes samling, hvor der bla. øves: fælles fokus og opmærksomhed, vi synger sange, bruger kroppen . Et barn " råber de andre børn op", ved hjælp af billeder og navne på IPADen:. Frokosten indtages ved tre borde ,med en voksen ved hvert bord, da vi ønsker at frokosten bliver nærværende og , at der er tid til samtaler og en god stemning. De ældste børn, de kommende skolebørn, spiser alle måltider i salen. Det giver dem ro og tid til at fordybe sig i længere samtaler, øve udvidet selvhjulpenhed, spise med kniv og gaffel,og diskuterer vigtige emner. Her læses bøger som der er spændende for netop denne aldersgruppe, og nye spændende ord introduceres. Børnene har oprydnings opgaver på skift. Efter frokost er vi på legepladsen, de mindste puttes og personalet holder på skift pauser.

Om formiddagen veksler vi mellem planlagte aktiviteter i mindre grupper, og spontan opstået ideer, ud fra børnenes initiativer.Nogle dage er der mulighed for små ture ud af huset,  leg på legeplads, kreative indslag og fordybelse i leg. Kl.14 spises frugt stuevis,  alle får en lille pause. Eftermiddagen går med leg.

goddag og farvel

Alle skal føle sig velkommen i børnehaven og føle ,at det har en betydning at de kommer. De voksne fordeler sig i huset, så der altid er tid til en god velkomst og tid til at vinke farvel. pt. hentes det enkelte barn af en voksen oppe ved lågen.

Selvhjulpenhed

Allerede i vuggestuen har dit barn lært at være selvhjulpen, det arbejder vi videre med i børnehaven. Selvhjulpenhed er både det selv at kunne tage tøj af og på, kunne mærke at det er koldt, varmt - hvor meget tøj skal jeg have på. Men også at indgå i en leg, og med tiden at løse en konflikt evt. ved at finde en voksen der kan hjælpe.

Leg

Børnehaven Mariahjemmet

Nygade 6c
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 11 29

 

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 6.30-17.00
Fredag kl. 6.30-16.00