dagens rytme

Børnehaven åbnes 6.30; hvor der tilbydes morgenmad. Fra kl 8 er der en voksen på hver stue, samt i salen. Tirsdage og torsdage har vi aldersopdelte grupper, hvor vi ud fra lærerplanstemaerne ,har et fælles emne som alle grupper fordyber sig i. "Kend din by", "Eventyr", "Børn i andre Lande", "Trafikuge" mm. På gruppedagene spiser børnene frokost i deres gruppe. kl. 9.30 holdes samling, hvor der bla. øves: fælles fokus, navn og efternavn, adresser og vi synger sange. Frokosten indtages ved tre borde ,med en voksen ved hvert bord, da vi ønsker at frokosten bliver nærværende og , at der er tid til samtaler og en god stemning. De ældste børn, de kommende skolebørn, spiser alle måltider i salen. Det giver dem ro og tid til at fordybe sig i længere samtaler, øve udvidet selvhjulpenhed, spise med kniv og gaffel,og diskuterer vigtige emner. Her læses bøger som der er spændende for netop denne aldersgruppe, og nye spændende ord introduceres. Børnene har oprydningsopgaver på skift. Efter frokost er vi på legepladsen, de mindste puttes og personalet holder på skift pauser.

De andre dage er der mulighed for små ture ud af huset, legeplads, kreative indslag og fordybelse i leg. Kl.14 spises frugt stuevis,  alle får en lille pause. Eftermiddagen går med leg.