relationer

Relationer er fundamentet for trivsel og venskaber. At blive set , hørt, samt at hører til, og indgå i et fællesskab; både med børn og voksne. Børnehavebarnet næres og gror af nære relationer og venskaber. De voksne har stadig en stor betydning, men de andre børn, vennerne får en endnu større betydning. Vi arbejder bevidst med at der er plads til alle, at alle har en betydning. Vi indgår i fællesskabet med forskellige forudsætninger, dette har de voksne øje for. Vi arbejder med "fri for mobberi" , "Tigertræning", "Den gode stol" - som alle er med til ,at barnet får gode omsorgsfulde omgangsformer med hinanden. De voksne er rollemodeller, og er garant for den gode omfangstone. Vi tænker løsningsfokuseret, og ser muligheder frem for begrænsninger. Vi italesætter den ønskværdige handling, fremfor at irettesætte.