Selvhjulpenhed

Allerede i vuggestuen har dit barn lært at være selvhjulpen, det arbejder vi videre med i børnehaven. Selvhjulpenhed er både det selv at kunne tage tøj af og på, kunne mærke at det er koldt, varmt - hvor meget tøj skal jeg have på. Men også at indgå i en leg, og med tiden at løse en konflikt evt. ved at finde en voksen der kan hjælpe.