Forældresamarbejde

Vi ønsker at skabe et godt forældre samarbejde da det har stor betydning for dit barns trivsel.

forældresamtaler

Når barnet har gået hos os i 3 måneder tilbydes i en samtale med pædagogerne fra stuen. Efterfølgende tilbydes i samtaler når barnet fylder år, samt inden skolestart.Vi tager udgangspunkt i et udviklings skema som følger barnet fra vuggestue til børnehave. I er altid velkomne til en samtale, hvis I har en bekymring, stort som småt.

 

Forældrebestyrelse

I Mariakringlen har vi fælles forældrebestyrelse. Bestående af repræsentanter fra vuggestue og børnehave. Vi afholder ca. 4 møder årligt. Forældrebestyrelsen har bl.a. taget beslutning om:

  • At dokumentation foregår via tavlerne, i stedet for nembørn.
  • Vi ønsker ikke at være på Facebook.
  • Vuggestue børnene skal have madpakke når Anne (Vuggestuens kok) har ferie

 Forældrebestyrelsen består pt. af 14 medlemmer. 

daglig information

Vi prioriterer at have en daglig snak med jer om jeres barns dag; hvordan har morgenen været hjemme og når i henter får i at vide hvordan dagen har været. Forældrebestyrelsen har besluttet at vi skriver på tavlerne om dagens aktiviteter, Nem Børn bruges kun til kartotekskort.

forældremøder

Vi holder et forældremøde om året. Det er et fælles forældremøde for vuggestue og børnehave samlet.Her er der valg til Forældrebestyrelsen. Derefter går forældrene ud på stuerne og hører om det pædagogiske arbejde, hverdagen og tankerne bag.

En hyggelig aften hvor du møder personalet og de andre forældre.