daglig information

Vi prioriterer at have en daglig snak med jer om jeres barns dag; hvordan har morgenen været hjemme, og når i henter får I at vide hvordan jeres barns dag har været. Vi bruger Tabulex til at bekrive hvilke aktiviteter jeres barn har været med til og lægger billeder op fra hverdagen. Det er også her i giver tilladelser til foto, henteaftaler, ferie mm.