Modtagelse af nye børn

Inden I starter er I meget velkomne på besøg.Her aftaler vi hvordan vi i samarbejde, får skabt den bedst mulige start.

modtagelse i vuggestuen

Inden I starter i vuggestuen er I velkommen på besøg. Her aftaler vi hvordan modtagelsen skal foregå; hvor lang tid har I forældre ? Hvad er netop dit barns behov, hvilke erfaringer har dit barn med at blive passet af andre mm. I fællesskab laver vi en plan for den første tid. Det er vores erfaring at det er optimalt hvis i har mulighed for at bruge en uge på det. Således kan barnet i ro og mag vænne sig til alt det nye, danne en relation til en ny voksen samt øve sig på at sove og spise uden far og mor. Der er en fast voksen omkring dit barn i den første tid, da vi vægter at små børn kun forholder sig til genkendelige voksne. Tryghed, ro og relation er kodeordene for starten hos os. At starte i vuggestue er måske jer forældres første møde med daginstitutions verdenen, og vi ser det som vores fornemmeste opgave at gøre det til en tryg og positiv oplevelse. Her dannes grundstenene for et godt forældre samarbejde.

modtagelse i børnehaven

Børn der kommer fra Kringlen fortsætter automatisk i Mariahjemmets børnehave, med mindre i som forældre har ønsket andet.Inden jeres barn flyttes over modtager i et velkomstbrev. I tiden op til børnehavestart går vuggestuen på besøg sammen med jeres barnog et par venner. Når jeres barn starter i børnehave er det en stor ny verden; det er vigtigt at I har tid til en stille start med korte dage, indtil jeres barn er trygt og er faldet til.