Forældresamarbejde

Vi ønsker at skabe et godt forældre samarbejde da det har stor betydning for dit barns trivsel.

Kimen til et godt forældre samarbejde, skabes allerede under den første samtale og ved indkøringen. Det er vigtigt for os, at I oplever Mariakringlen, som et trygt sted hvor I kan sparrer med personalet om jeres barns udvikling, og om det at være småbørns forældre. 

Mariakringlen har en forældre bestyrelse med pt. 14 forældre, som repræsenterer både vuggestuen og børnehaven. Forældrebestyrelsen er dit talerør, og her har du mulighed for at få bragt emner op. Bestyrelsen vælges på forældremødet i november måned.

I Mariakringlen har vi fælles forældrebestyrelse. Bestående af repræsentanter fra vuggestue og børnehave. Vi afholder ca. 4 møder årligt. Forældrebestyrelsen har bl.a. taget beslutning om:

  • Vi ønsker først frokostordning når vi kan få mad lavet i børnehaven og ikke catering
  • Vi ønsker ikke at være på Facebook
  • Vuggestue børnene skal have madpakke når Anne (vuggestuens kok) har sommerferie
  • forældrebestyrelsen er involveret i Frisættelsesprocessen.

 Forældrebestyrelsen består pt. af 14 forældre, 2 medarbejdere samt leder

Når barnet har gået hos os i 3 - 6  måneder tilbydes i en samtale med pædagogerne fra stuen. Efterfølgende tilbydes i samtaler når barnet fylder år, samt inden skolestart. Vi tager udgangspunkt i et udviklings skema som følger barnet fra vuggestue til børnehave. I er altid velkomne til en samtale, hvis I har en bekymring, stort som småt.

Vi prioriterer at have en daglig snak med jer om jeres barns dag; hvordan har morgenen været hjemme, og når i henter får I at vide hvordan jeres barns dag har været. Vi bruger Aula til at bekrive hvilke aktiviteter jeres barn har været med til . Det er også her i giver tilladelser til foto, henteaftaler, ferie mm.

Vi holder et forældremøde om året. Det er et fælles forældremøde for vuggestue og børnehave samlet. Her er der valg til Forældrebestyrelsen. Derefter går forældrene ud på stuerne og hører om det pædagogiske arbejde, hverdagen og tankerne bag.

En hyggelig aften hvor du møder personalet og de andre forældre.