Modtagelse af nye børn

Inden I starter, er I meget velkomne på besøg. Her aftaler vi, hvordan vi i samarbejde får skabt den bedst mulige start.

Inden I starter i vuggestuen er I velkommen på besøg. I inviteres inden dit barns start i vuggestuen til et velkomstmøde. Sanne sender et spørgeskema til jer på mail; og disse spørgsmål danner rammen om mødet.Her aftaler vi hvordan modtagelsen skal foregå; hvor lang tid har I forældre ? Hvad er netop dit barns behov, hvilke erfaringer har dit barn med at blive passet af andre mm. I fællesskab laver vi en plan for den første tid. Det er vores erfaring at det er optimalt hvis i har mulighed for at bruge en uge på det. Således kan barnet i ro og mag vænne sig til alt det nye, danne en relation til en ny voksen samt øve sig på at sove og spise uden far og mor. Der er en fast voksen omkring dit barn i den første tid, da vi vægter at små børn kun forholder sig til genkendelige voksne. Tryghed, ro og relation er kodeordene for starten hos os. At starte i vuggestue er måske jer forældres første møde med daginstitutions verdenen, og vi ser det som vores fornemmeste opgave at gøre det til en tryg og positiv oplevelse. Her dannes grundstenene for et godt forældre samarbejde.

Børn der kommer fra Kringlen fortsætter automatisk i Mariahjemmets børnehave, med mindre i som forældre har ønsket andet. Inden jeres barn flyttes over modtager i et velkomstbrev. I tiden op til børnehavestart går vuggestuen på besøg sammen med jeres barn og et par venner. Når jeres barn starter i børnehave er det en stor ny verden; det er vigtigt at I har tid til en stille start med korte dage, indtil jeres barn er trygt og er faldet til.

Inden I starter i børnehaven, inviteres I med til et overleverings møde hvor pædagoger fra vuggestuen og børnehaven deltager. Således danner vi bro mellem de  to huse.