Værdigrundlag

Disse egenskaber er et vigtigt fundament for at barnet kan udvikle sig. Barnet skal ses, høres og forstås for den det er.

Nærvær - tryghed - anerkendelse - dannelse

Når du som barn eller forældre træder ind i vores institutioner mærker du vores værdigrundlag ved, at du føler dig velkommen, personalet er engageret, rolige og imødekommende og i øjenhøjde med store og små. Vi har en god stemning og omgangstone.

Gennem genkendelighed, tillid, omsorg, troværdighed, anerkendelse, tydelighed og nærvær, samt at den voksne sætter rammer og tager ansvar, skabes en tryghed for jeres barn.

  • Vi rummer barnets følelser
  • Vi Holder af og holder om
  • Vi insisterer på samvær
  • Vi vil relationen
  • Vi respekterer individuelle behov for optimal udvikling
  • Vi forsøger, at italesætte, hvad barnet skal og må, i stedet for, hvad barnet ikke må
  • Vi betragter os, som ligeværdige, men ikke jævnbyrdige
  • Vi er vores voksen ansvar bevidst
  • Vi respekterer forældrene fordomsfrit

Barnet bliver mødt af voksne, der er lyttende, engagerende, skaber ro og har øjenkontakt.

Barnet møder voksne, der går forrest og er rollemodeller. Barnet lærer med tiden social spilleregler, udsætte egne behov, respekt og omsorg for andre.