Dagligdagen

Da små børn føler tryghed ved gentagelser og derved genkendelighed, finder vi det væsentligt med en fast daglig rytme.

Kys, kram og masser af omsorg er en vigtig del af vores hverdag.

 

Det er vigtigt for børnenes trivsel at de bliver mødt med omsorg og nærvær, masser af tid og tålmodighed. Omsorg skaber tryghed. Relationen er det væsentligste. Børn hos os får masser af omsorg, kys og kram.

Kosten består af økologiske råvarer (60-90 %). Vi følger sundhedsstyrelsens og Helsingør kommunes vejledning for sund, alsidig og ernærings rigtig kost for børn i 0-3 års alderen. Vi er rollemodeller for børnene, og indtager samme måltid som - og sammen med børnene. Børnene hjælper til, med små gøremål, som f.eks. at dele glas ud, rydde af, hente mere dejlig mad i køkkenet, og får den nødvendige støtte til det. Anne, vores kok i køkkenet, er en nøgleperson i vores vuggestue - vi har en Elite smiley og Sølvmærke i Økologi.

Børn bearbejder indtryk under søvn. Børn vokser under søvn. Udhvilede børn trives og lærer mest optimalt. Vi tager hensyn til børnenes individuelle behov. De mindste børn sover i egen barnevogn eller låner en af vuggestuen, mellembørnene sover i krybber og de ældste sover i vores lille soverum. De er altid i samarbejde med jer at barnet flyttes fra vogn til krybbe. I er altid velkomne til en snak om dit barns søvn.

Relationer herunder tidlig tilknytning, primære voksne. Tryghed er fundament for al udvikling. Tiltro til, at den voksne tager ansvar og er der for det enkelte barn. Vigtigt at barnet får følelsesmæssig støtte til, at håndtere skiftet fra forældre til institution. Ligeså vigtigt, at vi får skabt en tæt kontakt til jer forældre. I skal være trygge ved, at jeres barn kan være trygt. Vi prioriterer en primær voksen i overgangsfasen.

Dagens rytme indhold af oplevelser og konflikter, ja hele liv, kan tage sig forskelligt ud. Da små børn føler tryghed ved gentagelser, og derved genkendelighed, finder vi det væsentligt med en fast daglig rytme.

Påklædning til at bevæge sig i, inde som ude. Kroppen er børnenes drivkraft i vuggestuealderen, hvorfor det er væsentligt med tøj til, at bevæge sig frit og uhæmmet i.

Goddag og farvel. At skabe tillid, starter med troværdigt nærvær. Når du siger farvel til dit barn er det en sund reaktion at barnet græder. Det vidner om, at det kender tilhørsforholdet. Vi opfordrer til jeres deltagelse, samt så korte dage som muligt i starten. og, at I fysisk med kys, kram og glæde, hilser goddag til jeres barn når i henter. At insisterer på samværet/relationen, så det ikke er barnets ansvar.

Vi har valgt ikke at have regler, da vi skønner hvad det enkelte barn kan, og hvad det udviklingsmæssigt kan forstå og efterleve. Vi ønsker at understøtte det enkelte barns potentiale for udvikling optimalt. Det oplever vi at regler hæmmer.

Vi støtter det enkelte barn hvor det er i sin udvikling. Selv det lille barn kan selv! Øve sig i at tage en sok af, selv spise lidt mos. Have indflydelse på eget lille liv.

Alt hvad barnet selv kan, får det mulighed for at øve sig på.

De ældre børn kan selv øve sig på at tage tøj af og på, hente støvler og sko på garderobepladsen - tage sutsko på. Kravle op af stigen til krybben. Hente vand i køkkenet hos Anne; alene! Selv hælde vand op i et glas. Nogle dage har barnet brug for ekstra omsorg, og så er det dejligt at få hjælp.

Legen er en vigtig afspejling af den virkelige verden, en måde at bearbejde oplevelser på. Familier er i hverdagen adskilt og barnet kan have svært ved at se og imiterer forældrenes gøremål. I vuggestuen er vi bevidst om dette. Børnene er med i de daglige gøremål. Dækker bord, henter en kop i køkkenet, hjælper med at lægge vasketøj sammen, tørrer borde af. På vores ture ud af huset henter vi inspiration og input til legen. Kigger på byggepladsen, gravmaskinerne, toget der kører. Vores fællesrum har vi indrettet til grovmotorisk aktiviteter: Ribbe, gynge, trampolin - puder at gå balance på. Vuggestuebarnet sanser med kroppen, og det er vigtigt at der er plads til det i vores hus. På stuerne er der mulighed for aktiviteter, der kræver lidt mere ro og koncentration puslespil, tegne, male, lege med togbane, højtlæsning. Derfor har vi lukkede døre om formiddagen, da en lille forstyrrelse kan ødelægge øjeblikket.

Vi forsøger at vælge legetøj der inspirerer til det lille barn og hvor barnet kan bruge sin fantasi. Legetøj med lyd og som kun har en funktion, fratager barnets mulighed for selv at skabe lyden og være aktiv.