Modellervoks

Modellervoks at bruge fingerne, som udgangspunkt for "træning" af hjernen, som grundlag for f.eks læsning. Fingermotorik har vist sig givtigt for netop for læsefærdighed. Kreativ tænkning og formgivning. Sansning af fedtet voks. Beherske, at trille og forme voksen til evt. figurer. Grundlags snak om mus og slanger, katte og elefanter og store iskager og kugler..