Tøj af og på

Tøj af og på: Selvhjulpenhed og motorisk formåen. Personlig kompetence, at kunne mestre selv. Og hjælpe hinanden. At få tid rum og støtte til gentagne øvelse, gør mester. Motorikken trænes og gavner hjernens udvikling.