Kost

Kosten består af økologiske råvarer (60-90 %). Vi følger sundhedsstyrelsens og Helsingør kommunes vejledning for sund, alsidig og ernæringsrigtig kost for børn i 0-3 års alderen. Vi er rollemodeller for børnene, og indtager samme måltid som- og sammen med børnene. Børnene hjælper til, med små gøremål , som f.eks, at dele glas ud, rydde af, hente mere dejlig mad i køkkenet, og får den nødvendige støtte til det.