regler

 Vi har valgt ikke at have regler, da vi skønner hvad det enkelte barn kan, og hvad det udviklingsmæssigt kan forstå og efterleve. Vi ønsker at understøtte det enkelte barns potentiale for udvikling optimalt. Det oplever vi at regler hæmmer.