Relationer

Relationer herunder tidlig tilknytning, primære voksne. Tryghed er fundament for al udvikling. Tiltro til, at den voksne tager ansvar og er der for det enkelte barn. Vigtigt at barnet får følelsesmæssig støtte til, at håndtere skiftet fra forældre til institution. Ligeså vigtigt, at vi får skabt en tæt kontakt til jer forældre. I skal være trygge ved, at jeres barn kan være trygt. Vi prioriterer en primær voksen  i overgangsfasen.