Forældresamarbejde

Kimen til et godt forældre samarbejde, skabes allerede under den første samtale og ved indkøringen. Det er vigtigt for os, at I oplever Mariakringlen, som et trygt sted hvor I kan sparrer med personalet om jeres barns udvikling, og om det at være småbørns forældre. 

Mariakringlen har en forældre bestyrelse med pt. 14 forældre, som repræsenterer både vuggestuen og børnehaven. Forældrebestyrelsen er dit talerør, og her har du mulighed for at få bragt emner op. Bestyrelsen vælges på forældremødet i november måned.